Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung

 Kommandanten
(Hauptbrandinspektor - HBI)

 

 Kommandant-Stellvertreter
(Oberbrandinspektor - OBI)

             

Heinrich Moder

1952 - 1956

    Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung                 

Franz Hammerl

1952 - 1956 

  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung 
             
Josef Sternat
1956 - 1983
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung   Johann Macher
1956 - 1983 
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung
             
Robert Tantscher
1983 - 1993 
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung   Franz Hammerl
1983 - 1993
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung
             
Johann Riedl
1993 - 1998
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung   Günther Frewein
1993 - 1998 
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung
             
Johann Riedl
1998 - 2003
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung   Alexander Pongratz
1998 - 2003
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung
             
Günter Paar
2003 - 2007
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung   Alexander Pongratz
2003 - 2007
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung
             
Alexander Pongratz
2007 - 2012
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung   Günter Paar
2007 - 2012
  Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung
             

Gerfried Fahrnberger

2012 - 2017

 

Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung

 

Günter Paar

2012 - 2017

 

Die Kommandanten der FF Grambach seit der Gründung 

Gerfried Fahrnberger

2017 -

     

Michael Wendler

2017 -

   
© Freiwillige Feuerwehr Grambach